ทำไม !! คนเป็นเบาหวานต้อง ไปตรวจตา ?

วันที่เผยแพร่ 20 ก.ย. 2562

hba1c , ไขมันในเลือด , น้ำตาลในเลือด , จอประสาทตา , เบาหวาน
ปัจจุบันโรคเบาหวานพบเยอะมากจนเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับชาติ และเป็นสาเหตุของการตาบอด 5 อันดับแรกของประชากรทั่วโลก !!  เบาหวานขึ้นจอประสาทตา ( Diabetic retinopathy ) เป็นภาวะแทรกซ้อนของคนเป็นโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ไม่ดี หรือเป็นเบาหวานมานานหลายปี   จากสถิติพบว่า

  • คนที่เป็นเบาหวาน 5 คน จะมีเบาหวานขึ้นจอประสาทตา 1 คน 
  • คนที่เป็นเป็นเบาหวานนานกว่า 15 ปี จะมีโอกาสเป็นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาได้ถึง 80 % (ง่ายๆ คือ ในคนที่เป็นเบาหวานฃนานกว่า 15 ปีจำนวน 5 คน จะมี 4 คนที่เป็นโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา)

 

อาการเมื่อเกิดภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

คนที่เป็นเบาหวานจะทำให้เส้นเลือดที่จอประสาทตาไม่แข็งแรง เปราะ และแตกง่าย จึงทำให้มีเลือดออกที่จอประสาทตาเป็นจำนวนมาก มีการบวมของจุดรับภาพหรือมีพังผืดเกาะจอประสาทตา  หากเกิดภาวะเบาหวานขึ้นตาจะทำให้การมองเห็นผิดปกติ ตามัวลงไม่ชัด การมองเห็นเปลี่ยนไปเช่นภาพบิดเบี้ยว มีจุดดำรบกวนการมองเห็น ที่เกิดจากเลือดออกในน้ำวุ้นตา และค่าสายตาไม่คงที่

 

ทำไมคนเป็นเบาหวานค่าสายตาไม่คงที่

ค่าสายตาจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน้ำตาลที่เปลี่ยน ทำให้บางวันมองเห็นชัด บางวันมองเห็นไม่ชัด ในช่วงที่น้ำตาลในเลือดสูง ความโค้งและความหนาของเลนส์ตาจะเปลี่ยนแปลงทำให้สายตาไม่คงที่

  • ความโค้งของเลนส์ตาที่เพิ่มมากขึ้น มีผลให้ค่าสายตาสั้นมากขึ้น
  • เลนส์ตาหนาขึ้น เกิดจากเลนส์ตาบวมน้ำ มีผลทำให้ดัชนีหักเหโดยรวมของเลนส์ตาลดลง ทำให้ค่าสายตายาวมากขึ้น

ผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดีจึงอาจเกิดภาวะสายตาสั้นหรือสายตายาวชั่วคราวได้ เมื่อควบคุมเบาหวานได้ดีสายตาจะกลับมาเหมือนเดิม ดังนั้นก่อนเข้ารับการตรวจวัดสายตา ประกอบแว่น เพื่อให้ได้ค่าสายตาที่แม่นยำที่สุดควรควบคุมระดับน้ำตาลให้คงที่

 

วิธีการรักษา ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ กรณีเป็นระยะแรกใช้วิธีควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติ

กรณีเป็นระยะรุนแรง มีเส้นเลือดใหม่เกิดขึ้น  การยิงเลเซอร์  เพื่อทำลายเนื้อเยื่อบางส่วนของจอประสาทตา  ทำให้หลอดเลือดที่งอกใหม่เหล่านั้นฝ่อตัวไป การฉีดยาเข้าไปในน้ำวุ้นลูกตา เพื่อรักษาหลอดเลือดที่งอกขึ้น และการผ่าตัดจอประสาทตา  กรณีเกิดพังผืดที่ทำให้จอตาลอกหลุด

 

วิธีป้องกัน

การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ควบคุมความดันโลหิต ควบคุมระดับไขมันในเลือด ให้ค่า HbA1C (น้ำตาลสะสมไม่เกิน 7 %) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปสู่ภาวะเบาหวานขึ้นตา โดยเลือกรับประทานอาหาร ลดอาหารรสเค็ม หวานและไขมันสูง การออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่ แอลกอฮอล์  สามารถชะลอความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตาได้และควรตรวจสุขภาพตาเป็นประจำทุกปี ด้วยนะคะ

ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงไม่ควรละเลยที่จะต้องไปตรวจเช็คสุขภาพดวงตาเป็นประจำทุกปี  โดยแว่นท็อปเจริญขอแนะนำ ศูนย์รักษาตาท็อปเจริญ ที่คอยให้คำปรึกษาและรักษาโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะดวงของคุณมีคู่เดียว เราจึงใส่ใจสุขภาพดวงตาคุณ