หมวดหมู่

แว่นตากับค่า PD (Pupil Distance) คืออะไร

ค่า PD (Pupil Distance) คือ ระยะห่างระหว่างรูม่านตาทั้งสองข้าง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบแว่นสายตาให้มีความแม่นยำมากขึ้น ทำให้ได้แว่นตาที่ใส่สบายตามากที่สุด