ตัวแทนจำหน่ายเลนส์

ประเภทของเลนส์ตามชนิดการใช้งาน

ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ควรดูแลรักษาเพื่อให้คงอยู่กับเราไปนานๆ ในบทนี้เราจะแนะนำว...

อ่านต่อ

คุณสมบัติสารพิเศษที่เคลือบบนผิวเลนส์

คุณสมบัติสารพิเศษที่เคลือบบนผิวเลนส์ ป้องกัน UV ด้วย UVX LENS และเลนส์มัลติโค๊ด...

อ่านต่อ