แว่นตาน่ารู้

การดูแลรักษาแว่นตาและเลนส์

การใส่และถอดแว่นตาอย่างถูกวิธี ควรสวมและถอดแว่นตาด้วยมือทั้ง 2 ข้าง เพราะกา...

อ่านต่อ