รอบรู้เรื่องตา

ประเภทของเลนส์ตามชนิดการใช้งาน

ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ควรดูแลรักษาเพื่อให้คงอยู่กับเราไปนานๆ ในบทนี้เราจะแนะนำว...

อ่านต่อ

คุณสมบัติสารพิเศษที่เคลือบบนผิวเลนส์

คุณสมบัติสารพิเศษที่เคลือบบนผิวเลนส์ ป้องกัน UV ด้วย UVX LENS และเลนส์มัลติโค๊ด...

อ่านต่อ

การดูแลรักษาแว่นตาและเลนส์

การใส่และถอดแว่นตาอย่างถูกวิธี ควรสวมและถอดแว่นตาด้วยมือทั้ง 2 ข้าง เพราะกา...

อ่านต่อ

ผู้ที่เหมาะและไม่เหมาะกับการใช้คอนแทคเลนส์

ไม่ใช่ทุกคนที่มีปัญหาสายตาจะสามารถใช้คอนแทคเลนส์ทดแทนได้โดยเฉพาะบางท่านที่มีปัญห...

อ่านต่อ