คุณสมบัติสารพิเศษที่เคลือบบนผิวเลนส์

 

ป้องกัน UV ด้วย UVX LENS และเลนส์มัลติโค๊ดแบบต่างๆ