ไม่ใช่ทุกคนที่มีปัญหาสายตาจะสามารถใช้คอนแทคเลนส์ทดแทนได้


โดยเฉพาะบางท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพ มีโรคประจำตัวบางโรค สภาวะการทำงานและอีกหลายๆ

ปัจจัยซึ่งเหล่านี้เองทำให้ต้องพึงระวังการใช้คอนแทคเลนส์