แบบสอบถามเกี่ยวกับบริการของแว่นท็อปเจริญ ข้อมูลที่เราสอบถามท่านก็เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการ ให้ดียิ่งขึ้น บ. ขอขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เราค่ะ

ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

รายละเอียด ดีมาก Excellent ปานกลาง Good ปรับปรุง Average
คุณภาพสินค้าที่ได้รับ ตรงตามความต้องการ (Product's quality)
รูปแบบสินค้าที่มีให้เลือก (Variety of Design)
ราคาสินค้าที่ซื้อเหมาะสม กับคุณภาพของสินค้า (Price of Product)
ความสะอาดของการ จัดโชว์สินค้า จำนวนสินค้าที่มีไว้บริการ

ข้อมูลด้านการบริการ

รายละเอียด ดีมาก Excellent ปานกลาง Good ปรับปรุง Average
ความรวดเร็วในการบริการ
การต้อนรับของพนักงาน
การบริการเครื่องดื่มและของว่าง
การบริการตรวจวัดสายตา ถูกต้องชัดเจน
การบริการหลังการขาย

เครื่องมือ อุปกรณ์และโชว์รูม

รายละเอียด ดีมาก Excellent ปานกลาง Good ปรับปรุง Average
ความสะอาด,ความสว่าง
คุณภาพการประกอบแว่น
ความพร้อมในการทำงานของเครื่องมือ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโชว์รูม
ยืนยัน