ทั่วไป

การเข้าและการใช้เว็บไซต์ของห้างแว่นท็อปเจริญต้องเป็นไป
ตามกฏหมายของประเทศไทยและกฏและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 

ลิขสิทธิ์

ข้อความทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ห้างแว่นท็อปเจริญ พ.ศ. 2552 ห้างแว่นท็อปเจริญขอสงวนสิทธิ์
ในข้อความ รูปภาพ เสียง ซอฟท์แวร์ และอื่นๆ ในเว็บไซต์แห่งนี้ซึ่ง ห้างแว่นท็อปเจริญเป็น เจ้าของลิขสิทธิ์
และทรัพย์สิน ทางปัญญา ห้างแว่นท็อปเจริญยินยอมให้ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หรือตัดทอนข้อความเหล่านี้มาใช้ด้วย
วิธีสั่งพิมพ์ บนกระดาษ การถ่ายโอนข้อมูลใส่ ฮาร์ดดิสก์ หรือ แจกจ่ายให้บุคคลอื่นเพื่อใช้เป็นข้อมูล ส่วนบุคคล
อันมิใช่เป็นผลประโยชน์ทางการค้า ห้ามมิให้ใช้ในกรณีเพื่อการค้า หรือเพื่อได้ผลประโยชน์ทางการค้า หรือดัดแปลง
และเอาไปใช้ในงานอื่นๆ ทั้งด้านสื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ รวมถึงการนำไปใส่ในเว็บไซต์อื่นๆ

 

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของห้างแว่นท็อปเจริญ

 

เนื้อหา

ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น มิได้มีเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่ง โดยเฉพาะ
และไม่มีการประกันความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์ ทั้งห้างแว่นท็อปเจริญและพนักงาน หรือ ตัวแทน
ไม่ได้รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นจากการเข้าหรือใช้เว็บไซต์นี้ หรือ
เว็บไซต์อื่นๆ ที่มีการเชื่อมต่อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และ แก้ไขข้อมูลที่ปรากฎในอินเตอร์น็ตไซด์
นี้หากหรือเมื่อเราพิจารณาว่าเหมาะสม โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างไร

 

เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อกัน

ห้างแว่นท็อปเจริญอาจมีการเชื่อมข้อมูลกับเว็บของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ แต่มิได้หมายความว่า
ห้างแว่นท็อปเจริญต้องเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ หรือกับเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เหล่านี้ ห้างแว่นท็อปเจริญ และพนักงาน
มิได้รับผิดชอบต่อข้อความและเนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้น และเผยแพร่ในเว็บไซต์บุคคลที่สามเหล่านั้น การที่เชื่อมข้อมูล
กับเว็บไซต์อื่นๆ ไม่อาจถือ โดยนัยได้ว่าห้างแว่นท็อปเจริญรับรองเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่กล่าว ถึงในเว็บไซต์บุคคล
ที่สามเหล่านั้น หากท่านพบว่าท่านเข้าสู่อีกเว็บไซต์หนึ่ง ท่านสามารถกลับมาที่เว็บไซต์นี้ได้โดยคลิกที่ ลูกศร
"back" หรือคีย์คำว่า www.topcharoen.co.th

 

การเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ในหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์นี้อาจมีพื้นที่ให้คุณกรอกข้อมูลส่วนตัวให้กับห้างแว่นท็อปเจริญและ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งข้อมูลที่คุณกรอกจะไม่ถือเป็นความลับ แต่บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบาย ด้านการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งระบุว่า
จะต้องมีกระบวนการต่างๆ ในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้เฉพาะในวัตุประสงค์
ที่ระบุไว้ในการให้ข้อมูลนั้นๆ เท่านั้น โดยในแต่ละหน้าที่มีช่องให้กรอกข้อมูลจะมีคำอธิบายว่า ข้อมูลนี้จะถูกนำไปใช้
อย่างไร

 

การใช้ Cookies

Cookies (คุกกี้ส์) เป็นตัวแปรแบบตัวอักษรที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์ ของคุณเพื่อที่จะ
สามารถจดจำคุณได้ ไฟล์ Cookies จะประกอบด้วยชื่อของเว็บไซต์ที่เป็นเจ้าของ Cookies นั้นๆ และระยะเวลา
คงอยู่ของ Cookies และตัวเลขรหัสประจำตัวที่ได้มาจากการสุ่ม เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไต์ เราจะส่ง Cookies
ไปยังเครื่องของคุณ ซึ่งจะมีประโยชน์ดังนี้
ช่วยให้เรารู้จักคุณในฐานะผู้ใช้งานคนหนึ่ง โดยดูจากรหัสประจำตัว เพื่อให้เราสามารถแสดง เนื้อหา หรือ โฆษณาที่ตรงกับความสนใจของคุณในครั้งต่อไปที่คุณเข้ามาเยี่ยมชม หรือ ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการโชว์โฆษณาที่คุณเคยชมไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วได้ เนื่องจากเราจดจำผู้ใช้ด้วยเลขรหัสของ Cookies เราจึงเพียงแต่ตรวจสอบเพื่อทำความเข้าใจ ว่าคุณมีพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์อย่างไร เพื่อที่จะสามารถปรับปรุงรูปแบบ
ของเว็บไซต์ ให้ตรงใจคุณ โดยการใช้ Cookies นี้เราจะไม่สามารถทราบได้ว่าเลยตัวจริงของคุณเป็นใคร
ในเว็บไซต์นี้ จะมี Cookiesทั้งหมด 2 ชนิด คือ Cookies ชั่วคราว ซึ่งจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณเฉพาะในขณะที่คุณเปิดหน้า
เว็บไซต์ของเรา และหายไปเมื่อคุณออกไปจากเว็บไซต์ของเรา และอีกประเภทคือ Cookies ที่มีกำหนดอายุ ซึ่งจะคงอยู่จนกว่า
จะหมดเวลาที่กำหนด การปฏิเสธการรับ / เปิดรับ Cookies
คุณสามารถที่จะรับหรือปฏิเสธการรับ Cookies ได้โดยแก้ไขการตั้งค่าในบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม
คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างจากเว็บไซต์ของเราได้ ในกรณีที่ปฏิเสธการรับ Cookies
มีวิธีการจัดการกับ Cookies หลายวิธี หากคุณใช้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องในสถานที่ต่างๆ กัน
คุณควรจะดูให้แน่ใจว่าบราวเซอร์ของแต่ละเครื่องได้ตั้งค่าไว้ตามที่คุณต้องการ
บราวเซอรรุ่นใหม่ๆ หลายโปรแกรมมีฟังก์ชั่นที่จะวิเคราะห์นโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคล ของแต่ละเว็บไซต์
และเปิดให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมความเป็นส่วนตัวได้ตามต้องการ ซึ่งเรียกกันว่า P3P
(Privacy Preference Platform)

คุณสามารถลบ Cookies ที่อยู่ในบราวเซอร์ในเครื่องของคุณได้ โดยเราจะยกตัวอย่างจากโปรแกรม ไมโครซอฟต์
วินโดว์ส (Microsoft Windows)
หากคุณต้องการลบ Cookies ให้คุณดำเนินการดังนี้:
คลิ๊กที่ My Computer
กดคลิ้กที่ปุ่ม "Search" (ค้นหา) บนเมนูด้านบน
เลือก "All files and folders"
พิมพ์คำว่า "cookie" เข้าในช่อง Search
กดคลิ้ก "Search"
ดับเบิ้ลคลิ้กบนโฟลเดอร์ ชื่อ Cookies ที่คุณพบ
เลือกไฟล์ Cookies ที่คุณต้องการลบ
กดปุ่ม Delete (ลบ) บนคีย์บอร์ดของคุณ
ถ้าคุณไม่ได้ใช้ ไมโครซอฟต์ วินโดว์ส และต้องการจะลบ Cookies คุณควรเปิดไปที่เมนู Help แล้วหาคำว่า
Cookies เพื่อขอข้อมูลว่าจะสามารถลบ Cookies ได้อย่างไร