ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ

  1. ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดและปริ้นเอกสารสมัครงาน
  2. ขั้นตอนที่ 2 กรอกรายละเอียดในใบสมัครงานให้ครบถ้วน
  3. ขั้นตอนที่ 3 ส่งใบสมัครที่ร้าน แว่นท็อปเจริญใกล้บ้านคุณ
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครงาน