กิจกรรม

โครงการแว่นตาเพื่อน้อง

เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างห้างแว่นท็อปเจริญ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านสายตาในพื้นที่ห่างไกล

อ่านต่อ

แว่นท็อปเจริญ โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

ห้างแว่นท็อปเจริญขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมงานแถลงข่าวการสานต่อ "โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ"

อ่านต่อ

โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างห้างแว่นท็อปเจริญและกรมราชองครักษ์

อ่านต่อ

ห้างแว่นท็อปเจริญ นำทีมผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย

ห้างแว่นท็อปเจริญ นำทีมผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือที่ทันสมัย ลงพื้นที่ให้บริการตรวจวัดสายตา

อ่านต่อ