กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

แว่นท็อปเจริญ บริการตรวจวัดสายตาและตรวจสุขภาพให้กับผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ

แว่นท็อปเจริญ ให้บริการตรวจวัดสายตา และ บริการตรวจสุขภาพสมาชิกและครอบครัว จาก ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญ ให้กับผู้บริจาคโลหิตหมู่พิเศษ

อ่านต่อ

แว่นท็อปเจริญ ทูลเกล้าฯถวายเงิน สมทบกองทุน แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

คณะผู้บริหารจากแว่นท็อปเจริญ ทูลเกล้าฯถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบกองทุน "แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ"

อ่านต่อ

แว่นท็อปเจริญ นำสิ่งขอบมอบให้กับพี่น้อง ทหาร ที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ช่ายแดนไทยพม่า

แว่นท็อปเจริญ นำสิ่งขอบมอบให้กับพี่น้อง ทหาร ที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ช่ายแดนไทยพม่า เมื่อเร็วๆนี้ พร้อมกับถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

อ่านต่อ

แว่นท็อปเจริญ ร้านแว่นตาของชุมชน

โรงเรียนบ้านขอบด้ง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอีกหนึงในโรงเรียน ที่แว่นท็อปเจริญ ร้านแว่นตาของชุมชน นำอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของไปมอบให้กับเด็กๆที่นั่น

อ่านต่อ