แว่นท็อปเจริญ รับรางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์"

รายละเอียด
แว่นท็อปเจริญ รับรางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์" รางวัลแห่งเกียรติยศสำหรับผู้มีจิตสำนึกดีเสียภาษีอย่างถูกต้อง ที่ความซื่อสัตย์ และเสียสละ ต่อประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำหน้าทีที่ดีและถูกต้องให้แก่สังคมและประเทศชาติ จากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี