“โครงการแว่นตาเพื่อน้อง เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างห้างแว่นท็อปเจริญ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ในการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านสายตาในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศให้มีสุขภาพตาที่ดีขึ้น สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ และได้รับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการดำเนินงานของทีมผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมืออันทันสมัยจากห้างแว่น        ท็อปเจริญ ในการลงพื้นที่ตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตาและประกอบแว่นใหม่ ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี นับแต่ พ.ศ. 2557-2561

 

โดยการเปิดตัวโครงการฯ อย่างเป็นทางการในครั้งนี้ ได้จัดให้มีส่วนจัดแสดงภาพบรรยากาศการลงพื้นที่ของโครงการฯ และการร่วมพูดคุยในหัวข้อ สายตาของเยาวชน...จุดเริ่มต้นของการศึกษา พร้อมกิจกรรมจัดทำซองใส่แว่นตาดี.ไอ.วาย. เพื่อส่งมอบให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป โดยมีศิลปินดาราชื่อดังเข้าร่วมงาน อาทิ

 

โตโน่-ภาคิน คำวิลัยศักดิ์ / ปุ๊กลุ๊ก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล

เจสซี่-เจสสิกา ภาสะพันธุ์ / อันดา-กุลฑีรา ยอดช่าง

 

พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตี้จิตอาสาอีกคับคั่ง อาทิ ม.ล.อรณิช กิติยากร / คุณณพอาภา เทวกุล ณ อยุธยา /       คุณณัฐชยา ไกรฤกษ์ / คุณณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ ฯลฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 - 17.30 น. ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน