การพัฒนาสินค้าและบริการ

แว่นท็อปเจริญ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพของการบริการ และสินค้าจึงได้มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึ่งพอใจของลูกค้าสูงสุด ด้วยคุณภาพของสินค้าที่ผ่านการควบคุมทุกขั้นตอน ภายใต้คุณภาพการบริการมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

แว่นท็อปเจริญเราเป็นร้านแว่นตาแห่งแรกของไทยที่นำระบบคุณภาพมาตรฐานสากลเข้ามาใช้พัฒนาด้านการบริการ และจัดการด้านสินค้า จนได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2000 โดยมุงเน้นถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก (Customer Focus) เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้มาตรฐานการบริการและสินค้านโยบายเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญด้าน สายตา แว่นตา และการประกอบแว่นตาที่เชี่ยวชาญและชำนาญงาน

แว่นท็อปเจริญ ศูนย์รวม"One Stop Service" สินค้าด้าน แว่นตา เลนส์ คอนแทคเลนส์ ยี่ห้อชั้นนำที่มีให้เลือกหลากหลายครบครัน จากทั่วทุกมุมโลกเพื่อบริการลูกค้า ตาม Lifestyle , fashion, ความผิดปกติของกำลังสายตา ,กิจกรรม ฯลฯ เราเป็นตำแทนจำหน่ายแว่นตา ยี่ห้อแบรนด์เนมชั้นนำที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต และเจ้าของลิขสิทธิ์Brand Name โดยตรง มั่นใจ ในคุณภาพ ของแท้แน่นอน สินค้าทุกอันผ่านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา ควบคุมเรื่องหมดอายุ จึงมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ภายใต้การควบคุมดูแลเอาใจใส่จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่คำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นสำคัญ

สินค้าคุณภาพมาตรฐานเหมาะสมกับราคา ด้วยจำนวนสาขาที่มากทำให้เรามี ปริมาณ (Volume) ในการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทผู้ผลิต และเจ้าของลิขสิทธิ์ยี่ห้อแว่นตา เลนส์แว่นตา และ คอนแทคเลนส์ เราจึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่เป็นของแท้ ในราคาที่ เป็นมาตรฐานและถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป

พนักงานผู้เชี่ยวชาญมีความรอบรู้เรื่องสินค้า สายตา design และstylist ให้คำแนะนำ ด้านสินค้า ให้เหมาะกับการใช้งาน พนักงานผู้เชี่ยวชาญทุกคนผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมที่นำหลักสูตร จาก โรงเรียนวิชาการ แว่นตาไทย ที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้พนักงานมีประสบการณ์ และทักษะ ที่สามารถปฏิบัติ งานได้ถูกต้อง

 

มาตรฐานการบริการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ"แว่นท็อปเจริญ" ด้วยการบริการที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิตของพนักงานที่เต็มใจให้บริการ ด้วย "Service Mind"

ลูกค้าทุกคนจะได้รับการบริการด้วย"Service Mind" ภายใต้มาตรฐานการบริการเดียวกันทั่วประเทศ ที่ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งการตรวจวัดสายตา, การประกอบแว่น การบริการหลังการขายฟรี จากสาขาที่ครอบคลุมทุกชุมชนทั่วประเทศ เราจึงมั่นใจในการบริการหลังการขายที่จะ ดูแลแว่นตาและสายตาได้อย่างทั่วถึงและเพิ่มความสะดวกสบายใกล้บ้านให้กับลูกค้าของเรา

มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานให้กับลูกค้าเท่านั้น แว่นท็อปเจริญได้กำหนดขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในกระบวนการอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน
    • การตรวจสอบคุณภาพกระบวนการวัดสายตา
    • การตรวจสอบคุณภาพกระบวนการประกอบแว่น
    • การตรวจสอบคุณภาพก่อนส่งถึงมือลูกค้า

ศูนย์บริการลูกค้า แว่นท็อปเจริญ อีกหนึ่งความเอาใจใส่ที่แว่นท็อปเจริญบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ ลูกค้าของเราสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับสินค้า, การบริการ, สถานที่ตั้งสาขา รวมถึงแนะนำการบริการของแว่นท็อปเจริญได้ที่ โทร. 0-2612-4170-1 หรือ info@topcharoen.co.th