ประวัติความเป็นมา

แว่นท็อปเจริญ ร้านแว่นตาของคนไทยที่อยู่รับใช้ชาวไทยกว่า 50 ปีภายใต้มาตรฐานการบริการ ที่ได้รับความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา

แว่นท็อปเจริญ คือผู้บุกเบิกในการนำระบบการบริหารงานสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ นับเป็นผู้พลิกโฉมร้านแว่นตาแบบดั้งเดิมที่ประกอบธุรกิจแบบครอบครัวสืบทอดการทำงานจากพ่อมาสู่ลูก เป็นร้านแว่นตาโฉมใหม่ที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อคงไว้ซึ่งความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

แว่นท็อปเจริญ ร้านแว่นตาที่ปฏิวัติวงการแว่นตาไทยให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ เป็นที่รู้จักและยอมรับของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้นำที่นำเทคโนโลยีการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นแห่งแรกเพื่อให้ค่าสายตาที่ถูกต้องแม่นยำ

แว่นท็อปเจริญ เปิดโรงเรียนวิชาการแว่นตาไทยเป็นแห่งแรก ที่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การควบคุมดูแลจากผู้เชี่ยวชาญ

แว่นท็อปเจริญ ร้านแว่นตาแห่งแรกที่พัฒนาการบริการให้เข้าถึงผู้บริโภคในหลายรูปแบบ ทั้งการบริการลูกค้าด้วยเรือ การบริการด้วยหน่วยรถจำหน่ายสินค้านอกสถานที่ตามแหล่งชุมชนต่าง และเป็นร้านแว่นตาแห่งแรก ที่มีการขยายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศภายใต้คุณภาพการบริการมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

แว่นท็อปเจริญ ร้านแว่นตา One stop service ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าเกี่ยวกับสายตาได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นแว่นตา เลนส์ คอนแทคเลนส์ น้ำยาคอนแทคเลนส์ และอุปกรณ์แว่นตาทุกชนิด เป็นศูนย์รวมสินค้า แว่นตาคุณภาพ ทั้งแว่นสายตาแว่นกันแดดทุกรุ่นทุกแบบที่ทันสมัย เลนส์สายตา เลนส์กันแดดคุณภาพ ทุกประเภท สินค้าเกี่ยวกับแว่นตาจากทั่วทุกมุมโลก เลือกสรรแว่นตาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับลูกค้าชาวเอเชียโดยเฉพาะจากต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา

แว่นท็อปเจริญ สินค้าทุกชิ้นที่นำมาจำหน่ายในร้านได้ผ่านกระบวนการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และมอบความมั่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพของสินค้าทุกอัน