รางวัลและความภูมิใจ

แว่นท็อปเจริญ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัล จากการประกอบธุรกิจขององค์กร จนเป็นที่ยอมรับ ของคณะกรรมการฯ ผู้คัดสรร อาทิ

รางวัล บริษัทดีเด่นแห่งปี 2535 โดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน บริษัทดีเด่นแห่งปี

ร่วมในความสำเร็จของการจัดงาน B.O.I FAIR 2000 แว่นท็อปเจริญ ได้รับเชิญเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ เชื่อมั่นเมืองไท บีโอไอ แฟร์ 2000 ที่เมืองทองธานีฯ มีส่วนร่วมในความสำเร็จของการจัดงาน

แว่นตาหนึ่งเดียวที่ได้เข้าร่วม”งาน ชุมนุมลูกเสือโลก” แว่นท็อปเจริญ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสายตามากว่า 50 ปี ร่วมให้บริการด้านสายตา และแว่นตาให้กับลูกเสือจากทั่วโลก ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

แว่นท็อปเจริญ รับรางวัล "รัษฎากรพิพัฒน์" รางวัลแห่งเกียรติยศสำหรับผู้มีจิตสำนึกดีเสียภาษีอย่างถูกต้อง ที่ความซื่อสัตย์ และเสียสละ ต่อประเทศ เพื่อเป็นแบบอย่างในการทำหน้าทีที่ดีและถูกต้องให้แก่สังคมและประเทศชาติ จากรมสรรพากร กระทรวงการคลัง โดยมี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี